Affektfokus

Affektfokuserad psykoterapi - En modern terapiform

Jag arbetar med affektfokuserad psykoterapi – en modern terapiform med basen i psykodynamisk teori, anknytnings- och affektteori, med kognitiva inslag.

I affektfokuserad psykoterapi är relationen mellan dig som klient och mig som psykoterapeut jätteviktig. Förändring kan ske när man får hjälp att uppleva sina känslor inom ramen för en trygg relation.

Stark tilltro till varje persons inneboende resurser och kapacitet att läka

Utgångspunkten är en stark tilltro till varje persons inneboende resurser och medfödda kapacitet att läka. Alla människor längtar efter kontakt, förståelse och utveckling men om de behoven inte har blivit mötta kan längtan bli djup och smärtsam.

Nya erfarenheter i terapin, av att bli sedd och förstådd bidrar till att läka de orättvisor som vi har blivit utsatta för.

Känslors förändrande kraft är enorm

En djup förändring sker inom oss när vi blir sedda, förstådda, bekräftade och känner oss trygga. Med det som bas går det att ha kontakt med känslor som tidigare kändes för svåra och överväldigande.

Tillsammans med en psykoterapeut som kan dela smärtan, går det att börja sörja.

Känslors förändrande kraft är enorm – att kunna:

Boka samtal

Jag erbjuder psykoterapi på svenska och engelska. Min mottagning ligger på Kungsholmen i Stockholm, några minuters promenad från Fridhemsplan.

Om du vill boka tid och för information om arvode, välkommen att kontakta mig på mejl: pia@piastolt.se eller telefon 070-994 37 83