Integritetspolicy

Din integritet är viktig. Det är Pia Stolt Psykoterapi & Konsultation AB:s policy att respektera din integritet angående information som kan samlas in från dig på webbplatsen www.piastolt.se.

Uppgifter samlas in för att ta kontakt, upprätta och/eller bibehålla en klientrelation. Uppgifter samlas in med din vetskap och medgivande.

De uppgifter som lagras är de fält som respektive kontaktformulär innehåller. Uppgifterna sparas så länge det är nödvändigt. Insamlingen av personuppgifter grundas på samtycke.
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade om dig från kontaktformuläret på hemsidan. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att begära rättning eller radering av personuppgifterna från kontaktformuläret när som helst.

Din fortsatta användning av webbplatsen kommer att betraktas som acceptans av praxis kring sekretess och personlig information. Om du har några frågor om hanterandet av användardata och personlig information, kontakta Pia Stolt Psykoterapi & Konsultation AB.

Kontaktinformation:
Tel: 070-994 37 83
E-post: pia@piastolt.se