Om Pia Stolt

Om mig

Jag heter Pia Stolt och är legitimerad psykoterapeut. Sedan 2009 arbetar jag med psykoterapi och konsultation. Till mig kan du vända dig om du behöver få hjälp i din livssituation och känner att du är i behov av förändring i ditt liv.

Jag är utbildad i affektfokuserad psykoterapi AEDP – Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy – och CSRT – Core Self Reclamation Therapy. 

Det djupaste såret skapas när vi måste överge kontakten med oss själva som ett resultat av överväldigande och traumatiska upplevelser. Traumatiska upplevelser skapar tolkningar och inre lagar som tex;

”Om jag är mig själv fullt ut, är jag inte säker”.

”För att vara helt säker i världen, måste jag förneka delar av mig själv”.

”För att jag ska känna mig säker i mig själv, kan jag aldrig känna ledsenhet. Om jag låter mig själv känna min ledsenhet, kommer den aldrig försvinna och jag kommer gå sönder”.

Det läkande psykoterapeutiska arbetet i CSRT-terapi innebär att på djupet förändra de inre lagarna så att det är säkert att fullt ut vara den jag är.

Psykoterapi sedan 2009

Jag har arbetat med psykoterapier och samtal sedan 2009 och har många års erfarenhet av socialt arbete och arbete inom näringslivet. Jag är medlem i RPC – Riksföreningen Psykoterapicentrum – och AEDP Institute.

Som legitimerad psykoterapeut har jag tystnadsplikt. En psykoterapeuts tystnadsplikt innebär att hon eller han inte får föra vidare det som klienten berättar i ett samtal, vilket finns angivet i Offentlighets- och sekretesslagen.

Legitimerad psykoterapeut betyder att jag har en fil. kand. i psykologi och ekonomi, därefter en basutbildning i psykoterapi på två år, praktik under handledning, egen psykoterapi och därefter en treårig psykoterapeututbildning som ger legitimation från Socialstyrelsen.

Boka samtal

Jag erbjuder psykoterapi på svenska och engelska. Min mottagning ligger på Kungsholmen i Stockholm, några minuters promenad från Fridhemsplan.

Om du vill boka tid och för information om arvode, välkommen att kontakta mig på mejl: pia@piastolt.se eller telefon 070-994 37 83